Игри

Информация за страница Любимец

Град Любимец се намира в Южна България. Разположен е в Хасковска област и е на близко разстояние от градовете Свиленград и Харманли. Освен това градът е административен център на едноименната община. Има изключително добро транспортно – географско положение. Край града преминава автомагистрала Марица. Освен шосейния коридор оттам преминава и жп линията от Западна и Централна Европа през София. На 15 март 2011 г. там е открит лагер за бежанци. В местността Дана будар край града е открито ясно светилище от епохата на късния неолит. То е едно от най-старите в Европа и се свързва с различни етапи на Каравановската култура. През тракийско време градът бележи възход, поставящ го на едно ниво със Средиземноморската култура. Тракийското племе одриси населява града по онова време. Негова е заслугата за създаването на държавна организация и висока духовна и материална култура. Първите сведения, които показват съществуването на селището, са от 1573 г. То е споменато под името Хебитче в пътните бележки на австриеца Якоб фон Бецек.

     Според местните легенди и предания това име на селището произхожда от неизвестна личност с името Хебиб ага. Според сведенията през 1688 г. в селището има действаща пощенска станция и пункт за смяна на конете, намиращ се на османския път от Одрин към Харманли. През 1906 г. селото е преименувано на Любимец, което е българският превод на турското Хебиб. Въоражен отряд с войници от граничния участък в Свиленград, милиционери от намираща се в Свиленград преносима рота, както и двама оперативни работници от Държавна сигурност на 29 април 1948 г. прави засада в местността Кандумановия кладенец в землището на село Сива река. Там се залавя група, съставена от 20 члена, сред които има и деца на дванадесетгодишна възраст. Групата е предварително организирана от провокатори на ДС и всички бегълци се разстрелват за назидание на населението – да се спрат бягствата в съседната страна Гърция. Гробовете на убитите от тази група са неизвестни. От 1969 г. селището официално получава градски статут. За важното значение на града в транспортно отношение допринасят няколко обстоятелства. На първо място през землището на общината и през самия град преминава международния път Е -80, който свързва Западна и Централна Европа през столицата, Хасково, Любимец и Свиленград с Истанбул, Близкия Изток и Азия.

    Железопътната линия от Западна и Централна Европа през София, Пловдив, Димитровград, Любимец и Свиленград за Истанбул и Близкия изток също има огромно значение за транспортното значение на града. Електрифицирането на участъка Пловдив – Свиленград пък значително ще подобри транспорта на територията на общината. В българската популярна култура градът често се свързва с отглеждането на дини. Традиционният ежегоден панаир за града,който се посреща с радост от местното население, се организира по традиция в края на месец август. Съборът се организира в чест на патрона на  местната църква Света Богородица. Кмет на града е Атанас Атанасов, който е представител на политическа партия ГЕРБ. Според данни на ГРАО населението на града наброява 7714 души, но според тези на Националния Статистически институт – НСИ – броят на населението е 7654. Надморската височина на града пък е 56 м.

 

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker